Rezervácie

Výmera Cena za m2
Celková cena
Poz. č. 1 611 m2 63,07 € 38.535,77 €
Poz. č. 2 585 m2 63,07 € 36.895,95 €
Poz. č. 3 598 m2
Poz. č. 4 789 m2
Poz. č. 5 543 m2
Poz. č. 6 659 m2 63,07 € 41.563,13 €
Poz. č. 7 630 m2
Poz. č. 8 575 m2 63,07 € 36.265,25 €
Poz. č. 9 570 m2 63,07 € 35.949,90 €
Poz. č. 10 574 m2
Poz. č. 11 570 m2 63,07 € 35.949,90 €
Poz. č. 12 574 m2
Poz. č. 13 570 m2 63,07 € 35.949,90 €
Poz. č. 14 574 m2 63,07 € 36.202,18 €
Poz. č. 15 570 m2 63,07 € 35.949,90 €
Poz. č. 16 574 m2 63,07 € 36.202,18 €
Poz. č. 17 570 m2 63,07 € 35.949,90 €
Poz. č. 18 574 m2 63,07 € 36.202,18 €
Poz. č. 19 570 m2 63,07 € 35.949,90 €
Poz. č. 20 574 m2 63,07 € 36.202,18 €
Poz. č. 21 570 m2 63,07 € 35.949,90 €
Poz. č. 22 574 m2
Poz. č. 23 574 m2
Poz. č. 24 565 m2
Poz. č. 25 594 m2
Poz. č. 26 627 m2
Poz. č. 27 605 m2 63,07 € 38.157,35 €
Poz. č. 28 558 m2 63,07 € 35.193,06 €